کلیدواژه‌ها = فروکاست
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی تأملی به مسأله ی حقیقت در نظام فلسفی هوسرل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-34

علی حسینی؛ فریبا دیده وری