فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

برای کاهش هزینه های مختلف اعم از زمانی و مالی و ... مقالات صرفا از طریق سامانه دریافت خواهند شد. بدین منظور از نویسندگان محترم درخواست می شود، مقالات خود رااز طریق سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان به ادرس http://journals.ui.ac.irو ورود به صفحه اختصاصی مجله پژوهش های علوم انسانی نقش جهان ارسال کرده و از طریق سامانه سیر داوری و نتیجه مقاله را پیگیری فرمایند. برای این منظور از بخش «ورود به سامانه» گزینه ثبت نام در سامانه را انتخاب کرده و اطلاعات مربوطه را تکمیل فرمایید.

رمز ورود به سامانه پس از ثبت نام به صندوق پستی الکترونیک شما ارسال می گردد. از این طریق، با مراجعه مجدد به  بخش «ورود به سامانه» می توانید به صفحه شخصی خود دسترسی پیدا نمایید.

سپس بر روی عنوان «نویسنده» رفته و آن را انتخاب نمایید. در صفحه ایجاد شده، گزینه ارسال مقاله جدید را انتخاب نموده و با پیروی از گام های مربوطه مقاله را ارسال فرمایید.

مقاله پس از دریافت در اختیار سردبیر قرار می گیرد تا روند داوری مقاله آغاز گردد.

توجه فرمایید که روند آغاز داوری فقط هنگامی است که اطلاعات مورد نیاز در سامانه بارگذاری شود. این موارد عبارتند از 

چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی، کلید واژه ها به فارسی و انگلیسی، فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان، فایل مشتمل بر نام نویسندگان، جایگاه علمی آنان، ایمیل آنان، ترتیب نام نویسندگان در مقاله، معین کردن نویسنده مسوول مقاله. لازم است که اطلاعات این فایل به زبان فارسی و انگلیسی باشد. این دو فایل در مراحل اخر بارگذاری مقاله در سامانه ارسال می شوند. توجه داشته باشید که در هنگام بارگذاری این دو فایل عنوان مناسب را که در سامانه مشخص شده است انتخاب نمایید.

عنوان علمی نویسندگان در سامانه به صورت کاملا دقیق ذکر شود: مرتبه علمی، گروه یا رشته علمی؛ دانشکده محل اشتغال یا تحصیل؛ دانشگاه محل اشتغال یا تحصیل