بررسی علل و چگونگی شکل گیری موالی و تاثیر آن در قیام‌های عصر اموی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استادیار،عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

3 مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه باهنر

چکیده

مقاله‌ی حاضر به بررسی علل و چگونگی شکل گیری موالی و تاثیر آن در قیام‌های عصر اموی پرداخته و نقش عواملی مانند چگونگی نفوذ ایرانیان در تشکیلات سیاسی و اجتماعی خلافت‌های اسلامی، علل ورود موالی قیام‌های ضدّ اموی و هم‌چنین تحولات فکری و فرهنگی این دوره مانند شعوبیه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
چنین به نظر می‌رسد که با گسترش فتوحات اسلامی در خارج از جزیره‌العرب و ورود عناصر غیرعرب به داخل قلمرو اسلامی زمینه‌ی مساعدی برای تحولات سیاسی و اجتماعی در داخل حکومت اسلامی فراهم شود. با شکل‌گیری حکومت امویان و اتخاذ سیاست‌های تبعیض نژادی و ایجاد محدودیت برای عناصر غیرعرب و موالی توسط آنها به انحرافی در خلافت اسلامی در ابعاد مختلف ایجاد گردید.
تشدید اختلاف بین اعراب شمالی و جنوبی و هم‌چنین قبایل عرب ساکن در شام و عراق که گاه به دلایل سیاسی توسط امویان به آن دامن زده می‌شد، راه را برای تحولات سیاسی و اجتماعی در قلمرو اسلامی فراهم نمود. افراطی‌گری امویان در برخورد با مخالفین سیاسی و مذهبی خود زمینه را برای شورش‌های مختلف از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی ناراضی از حکومت امویان ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

asaa asasas asa a

نویسندگان [English]

  • journals ui.ac 1
  • jalil hasanpor 2
  • jalal rosta 3
1 university of Isfahan
2 departemant
3 department
چکیده [English]

assasa asdasas dadsASA DASD ADA DSADA DSDAS ASDAda dsd asdsd sds dsdasd sads adasdas dasdasd asdas dasd asdasd asdas dsd adasd asasd as dasd asdasd sad as scdcxz xzc xzc zxc zdasd c asxasx Zx xcxz czxz xzxc zcxzc zzx c a daskc as dsacasc sac assasa asdasas dadsASA DASD ADA DSADA DSDAS ASDAda dsd asdsd sds dsdasd sads adasdas dasdasd asdas dasd asdasd asdas dsd adasd asasd as dasd asdasd sad as scdcxz xzc xzc zxc zdasd c asxasx Zx xcxz czxz xzxc zcxzc zzx c a daskc as dsacasc sacassasa asdasas dadsASA DASD ADA DSADA DSDAS ASDAda dsd asdsd sds dsdasd sads adasdas dasdasd asdas dasd asdasd asdas dsd adasd asasd as dasd asdasd sad as scdcxz xzc xzc zxc zdasd c asxasx Zx xcxz czxz xzxc zcxzc zzx c a daskc as dsacasc sacassasa asdasas dadsASA DASD ADA DSADA DSDAS ASDAda dsd asdsd sds dsdasd sads adasdas dasdasd asdas dasd asdasd asdas dsd adasd asasd as dasd asdasd sad as scdcxz xzc xzc zxc zdasd c asxasx Zx xcxz czxz xzxc zcxzc zzx c a daskc as dsacasc sac

کلیدواژه‌ها [English]

  • asasA
  • ASDas
  • adsaS
  • ADasd