بررسی رابطه اخلاق و هنر از نگاه افلاطون و کانت

نویسندگان

دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

به طور سنتی دو موضع متضاد فلسفی در ارتباط با ارزیابی هنر و پیوند میان اخلاق و هنر وجود دارد: «مورالیزم» (بر اساس اصول اخلاقی)  و «اتونامیزم» (بر اساس استقلال گرایی) . طبق مورالیزم، ارزش های زیباشناسی هنر می بایست توسط ارزشهای اخلاقی مشخص شود. در مقابل، در شیوه اتونامیزم به کار بستن اصول اخلاقی برای ارزیابی هنر صحیح نیست و تنها چیزی که به هنر موضوعیت می دهد ارزشهای زیبایی شناختی آن است.

این مقاله نظریات افلاطون را به عنوان فیلسوف معتقد به پیوند اخلاق و هنر و دیدگاه های کانت را به عنوان نماینده مخالفان پیوند این دو، مورد واکاوی قرار داده و در پایان با ارائه نظریه جدیدی که در واقع حد وسط و نمونه تعدیل شده نظریات افراطی فوق است، بر آن است که ارزش های زیبایی شناختی و اخلاقی یک اثر هنری نقش هم پوشانی دارند و باید در کنار مشروعیت ارزیابی اخلاقی آثار هنری، جنبه های زیبایی شناختی آن را نیز در نظر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study on the Relationship between the Art and Ethics from Plato and Kant Viewpoint

نویسندگان [English]

  • amnollah tayeran
  • elyas saffaran
  • maryam shahbazi fard
چکیده [English]

Traditionally, there are two opposite philosophical positions relevant to evaluation of art and the relationship between the art and ethics which are as follows: «Moralism» (based on the moral principles) and «Autonomism» (based on the Autonomism). According to Moralism, the aesthetics values of art must be determined by moral values. Unlike, in Autonomism approach the application of moral principles is not appropriate for the evaluation of art and the only thing which gives significance to art is its' aesthetic values. This paper aims to study on the theories of Plato as a philosopher who is believed in the relationship between the art and ethics and to consider Kant's viewpoints as the opponents' representative of the relationship between these two aforesaid cases, and finally by offering a new theory which is in fact the moderate version of the above-mentioned extreme theories aims to illustrate that the aesthetic and moral values of a work of art have overlapping role and in addition to legality of moral evaluation of works of art, its aesthetic aspects should be considered too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • art
  • Ethic
  • Moralism
  • Autonomism
  • Aesthetics