نسبت اینهمانی و احکام، لوازم و کاربردهای آن در منطق ارسطو

نویسندگان

چکیده

اینهمانی یکی از اصول اولیه ذهن است و از زمان‌های قدیم مورد توجه فلاسفه و منطق‌دانان بوده است. ارسطو اولین و بزرگ-ترین منطق‌دانی است که در اثر ماندگار خود به نام ارگانون از اینهمانی سخن به میان آورده است. اما اینکه آیا در منطق ارسطو اینهمانی وجود دارد؟ مراد ارسطو از اینهمانی چیست؟ و از آن چه بهره‌هایی می‌برد؟ آیا وی اینهمانی را به عنوان یک ثابت منطقی معرفی کرده است یا خیر؟ از جمله مسائلی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity, Likeness, Aristotelian logic

نویسندگان [English]

  • zeynab fatahian
  • morteza hajhosseini
چکیده [English]

Identity is one of the basic principles of the mind and it was been attractive of the philosophers and logicians in the past. Aristotle is the first large-logician that he has spoken of identity in the Org anon. But is there the identity of Aristotelian logic? What is Aristotle's purpose of the identity? And what is the advantage of that? Is he introduced identity as a logical constant or not? They are the questions that have been survey in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Likeness
  • Aristotelian logic
  • Predication