اثبات و انکار حرکت در تفکر هراکلیتوس و پارمنیدس

نویسنده

دانش آموخته دکتری

چکیده

یکی از مباحثی که در طول تاریخ فلسفه مطرح بوده بحث حرکت است. در این میان برخی فلاسفه قائل به وجود حرکت و برخی منکر آن بوده اند. دو تن از فیلسوفان اصلی در این زمینه هراکلیتوس و پارمنیدس هستند که اولی را از قائلین و دومی را از منکرین بحث حرکت دانسته اند. در این پژوهش، به برررسی صحت این نظریه خواهیم پرداخت و بررسی خواهیم کرد که آیا می‌توان گفت فیلسوفی بدون لحاظ هر نوع حرکتی، ثبات را ادعا کند یا ثبات را بدون هر حرکتی ملحوظ دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proving and denial of Motion or change in Heraclitus and Parmenides thought

نویسنده [English]

  • ali ghorbani
چکیده [English]

One of the most important issues and problems that had been propounded in philosophy history is the problem of Motion or Change. Some of the philosophers believe the Motion, but some of them deny it. Two of major philosophers in this subject are Heraclitus and Parmenides that, the first is of the believers and the second is of the deniers. In this research we survey the validity of this theory and discuss the question that can any philosopher claim or consider proving without any Motion? Whole of current research tries to answer this question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motion
  • motionless
  • Heraclitus
  • Parmenides