موسیقی و احساس از دیدگاه نظریه‌های تجلی، احساس و تحریک

نویسنده

دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

فلسفه موسیقی شاخه ای از فلسفه است که با نگاهی عمیق و بنیادین به مسائل و پرسش‌های مطرح در هنر موسیقی و تجربه موسیقایی افراد می‌پردازد. با توجه به این نکته، در این نوشتار، به بررسی چگونگی فرآیند رشد و ظهور احساس در موسیقی با توجه به سه دیدگاه رایج در این موضوع یعنی تجلی، احساس و تحریک پرداختیم. موسیقی یکی از انتزاعی‏ترین و غیر‏تقلیدی‏ترین هنرها محسوب می‏شود که قدرت برانگیختن و القای احساسات مختلف در انسان را دارد. آهنگ‏ساز، احساس خود را از طریق گام‏ها و نت‏های موسیقی به صدا در می‌آورد تا حس درونی خود را روی صحنه اجرا به همگان اعلام کند بی‏آنکه از زبان گفتار استفاده کند. شنونده نیز موسیقی را می‌شنود و با توجه به معنایی که از آن دریافت می‏کند احساسات درونی خود را در واکنش به موسیقی بروز می‏دهد و در این واکنش احساسی، مخاطب از احساسات و تجربیات واقعی خود در زندگی نیز تاثیر می‏پذیرد. به این شکل که به واسطه موسیقی برخی واقعیات زندگی خود را تخیل و تصور کرده و سپس، در تجربه موسیقایی خود واکنش احساسی از خود نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Music and Emotion in terms of Expression, Emotion and Arousal

نویسنده [English]

  • mohadese ahi
tehran university .farabi college
چکیده [English]

Philosophy of music is a branch of philosophy with fundamental and profound viewpoint to the issues and questions raised in music and musical experiences. According to this article, it is important to consider how is the growth and appearance of emotions in related to the music, according to three common approaches in this regard, ie, Expression, Emotion and Arousal. Music is one of the most abstract and Non imitative art among all the arts. It has a great ability to evokes and expresses different emotions in human. The composer, with no spoken language, expresses his emotion through rhythm and theme on stage of music in order to exclaims his inner emotion to the public and listeners. The listener listens to music and responds it and he shows his inner emotions according to the received meaning of music. Also in this emotional response an audience is influenced by real emotions and experiences in his own life it means that he imagines some reality in his own life, then, he shows emotional reaction to the music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • Emotion
  • Evoke
  • Expression
  • Imagination and Respond