دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقدی برنظریه فرگه در مورد این همانی های آگاهی بخش فرگه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398

10.22108/hsrn.2018.101999.1004

فاطمه قاسمی؛ سید علی کلانتری


2. موانع شناخت از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1398

10.22108/hsrn.2019.86428.0

فروغ السادات رحیم پور؛ سوده یاوری


3. بررسی علل و چگونگی شکل گیری موالی و تاثیر آن در قیام‌های عصر اموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22108/hsrn.2018.108723.1010

مدیر نشریه؛ جلیل حسن پور دارابی؛ جلال روستا