کلیدواژه‌ها = کانت
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی تأملی به مسأله ی حقیقت در نظام فلسفی هوسرل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-34

علی حسینی؛ فریبا دیده وری


2. شیء فی‏ نفسه از دیدگاه فیشته

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-15

زهره معماری؛ سیدحمید طالبزاده