کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی در مورد کلی و جایگاه آن در منطق ارسطو ، فرفوریوس و ابن سینا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 55-80

فهیمه رفیعی؛ مرتضی حاج حسینی