نویسنده = فتاحیان، زینب
تعداد مقالات: 1
1. نسبت اینهمانی و احکام، لوازم و کاربردهای آن در منطق ارسطو

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-64

زینب فتاحیان؛ مرتضی حاج حسینی