نویسنده = ذوفقاری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی دیدگاه ابن سینا و لایب نیتس پیرامون علت غایی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 81-92

مهدی دهباشی؛ زهرا ذوفقاری